Gerosios patirties sklaidos seminaras ,,Mažųjų religinis ugdymas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas katalikų tikybos pamokose“.

Click to minimize this section Duomenys

Renginys Gerosios patirties sklaidos seminaras ,,Mažųjų religinis ugdymas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas katalikų tikybos pamokose“.
Renginio pradžia 2019-04-11 15:00
Renginio pabaiga 2019-04-11 17:00
Organizatorius Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras
Kontaktai religinisugdymas.vakc@gmail.com
Vieta Aušros Vartų g. 12
Papildoma informacija Registracija svetainėje: www.katechetika.lt
Įrašo sukūrimo data 2019-03-18 14:37
Įrašo atnaujinimo data 2019-03-22 09:57
Renginio org. tipas Kita
Statusas Patvirtinta
Renginio nuostatai (aprašymas) (Empty)