Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus renginiai katalikų tikybos mokytojams

Click to minimize this section Duomenys

Renginys Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus renginiai katalikų tikybos mokytojams
Renginio pradžia 2018-06-19 10:00
Renginio pabaiga 2018-06-20 20:00
Organizatorius Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras
Kontaktai religinisugdymas.vakc@gmail.com, tel. 8 52 125077, +370 670 21492
Vieta Viešpaties Apreiškimo vienuolynas, Pilies g. 1, Senieji Trakai; Trakų bazilika
Papildoma informacija Programa:
2018-06-19 d. 10 val. rekolekcijos katalikų tikybos mokytojams ir katechetams „Jūs iš tikro būsite mano mokiniai…“ (lietuvių k.);
2018-06-20 d. 14 val. piligriminis žygis nuo Senųjų Trakų vienuolyno iki Trakų bazilikos;
2018-06-20 d. 18 val. šv. Mišios ir Šlovinimo vakaras Trakų bazilikoje.
Įrašo sukūrimo data 2018-05-16 08:41
Įrašo atnaujinimo data 2018-06-05 13:29
Renginio org. tipas Kita
Statusas Patvirtinta
Renginio nuostatai (aprašymas) (Empty)