Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų metodinės tarybos posėdis

Click to minimize this section Duomenys

Renginys Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų metodinės tarybos posėdis
Renginio pradžia 2020-01-03 14:00
Renginio pabaiga 2020-01-03 16:00
Organizatorius Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras
Kontaktai religinisugdymas.vakc@gmail.com
Vieta Aušros Vartų g. 12, Vilnius
Įrašo sukūrimo data 2019-12-20 11:12
Įrašo atnaujinimo data 2020-01-09 15:54
Renginio org. tipas Kita
Statusas Patvirtinta
Renginio nuostatai (aprašymas) (Empty)