Kvalifikacinis seminaras ,,Šventojo Rašto dėstymo metodai pamokose“

Click to minimize this section Duomenys

Renginys Kvalifikacinis seminaras ,,Šventojo Rašto dėstymo metodai pamokose“
Renginio pradžia 2019-06-13 09:00
Renginio pabaiga 2019-06-13 16:30
Organizatorius Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras
Kontaktai religinisugdymas.vakc@gmail.com
Vieta Aušros Vartų g. 12, Vilnius
Papildoma informacija Seminaras skirtas katalikų tikybos mokytojams (lietuvių k.).
Programa akredituota Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos
2019-01-30 d. įsakymu Nr.V-02

Registracija svetainėje: www.katechetika.lt
Įrašo sukūrimo data 2019-05-16 05:27
Įrašo atnaujinimo data 2019-05-29 11:54
Renginio org. tipas Kita
Statusas Patvirtinta
Renginio nuostatai (aprašymas) (Empty)